Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

In Vlaanderen geldt er een leerplicht voor kinderen vanaf 5 jaar. Een leerplicht is niet hetzelfde als een schoolplicht. Het is in Vlaanderen daarom perfect mogelijk om je kinderen thuisonderwijs te geven. Uiteraard is dit wel gebonden aan een aantal regels en voorwaarden. Meer hierover vind je op de officiële website van de Vlaamse overheid.

Zie: Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen | Vlaanderen.be


Ouders die voor huisonderwijs kiezen, moeten een verklaring van huisonderwijs invullen en die daarna bezorgen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). De ingediende verklaringen van huisonderwijs vormen de start voor de procedures van huisonderwijs die AGODI volgt. AGODI registreert de verklaringen en stuurt een bevestigingsbrief terug die ook geldt als een ontvangstmelding.

Zie: organiseren van huisonderwijs – AgODi – Agentschap voor Onderwijsdiensten

Op zoek naar een voorbeeld van een verklaring van huisonderwijs? Klik hier.